Klasztor

Klasztor franciszkanów we Wronkach należy do franciszkańskiej Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu. Położony jest na terenie archidiecezji poznańskiej.

Wronki to miasto nad Wartą, położone około 20 km na północny zachód od Szamotuł, przy drodze Czarnków – Międzychód, w województwie wielkopolskim.

Przy klasztorze działa Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów które jest afiliowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Barokowy kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny jest budynkiem jednonawowym, wzniesionym na planie krzyża. Półkoliście zamknięte prezbiterium i ramiona transeptu przykryte są, podobnie jak nawa, sklepieniami kolebkowymi z lunetami. Na skrzyżowaniu naw znajduje się sklepienie kolebkowo - krzyżowe. Polichromię wykonał w 1951 r. Marian Schwartz z pobliskiego Obrzycka. Znajdujące się w kościele witraże projektowane były przez Stanisława Powalisza. Nowe wyposażenie wnętrza kościoła, pochodzi już z lat powojennych.

Historia wronieckiego klasztoru

Kościół i klasztor we Wronkach należy do najstarszych fundacji zakonnych w archidiecezji poznańskiej. Jego historię można podzielić na dwa okresy: dominikański i franciszkański.

Czytaj dalej...